Anderhalve meter

Mijn dochter heeft zich de laatste weken regelmatig afgevraagd wanneer er andere mensen bij ons op de koffie komen. „Maar dan wel op afstand”, voegt ze er wel onmiddellijk aan toe. Ze pikt de loop der dingen in deze bijzondere tijden snel op. Kondigt veelbetekenend aan als de persconferentie van de minister-president op TV begint en is onder de indruk van de doventolk Irma. Mensen die ze bezig ziet op minder dan de afstand van anderhalve meter, verdenkt ze ervan thuis geen televisie te hebben. Die zijn in haar ogen, vrij vertolkt, ‘horende doof’ of ‘ziende blind’.

We waren het er snel over eens, handen schudden is not done. Het is het nieuwe roken, dus levensbedreigend. De high five is van het repertoire geschrapt, schouderklopjes out of order en de polonaise is ingelijst naar het historisch archief getransporteerd. De comfort zone is een safety zone geworden. Het nieuwe normaal is afstand bewaren, anderhalve meter.

Om de juiste afstand in te schatten stond er ooit een pietje-precies naast me de langs de lijn bij een voetbalwedstrijd. Volksvermaak dat in een grijs verleden nog elke week wel ergens viel te bewonderen.

„Afstand… 9 meter 15…!” smeet de man in kwestie zijn spelregelkennis in de strijd. De man doelde op de minimale afstand waarop ‘het muurtje’ moet staan bij een vrije trap.

De scheidsrechter heeft daarvoor bij het voetbal een dwangmiddel. De spuitbus als onderdeel van zijn wapenuitrusting. Afstand… achter het vers gespoten witte streepje, op het vereiste aantal meters, op straffe van een sanctie. Het is wel duidelijk dat afstand een factor van betekenis is om het spel te spelen zoals het hoort. Anders wordt het een puinhoop.

Het is de hoogste tijd om onze juiste afstand dagelijks te bepalen en een nieuwe troef te trekken met het appèl op de eigen verantwoordelijkheid. Met dank aan de spuitbus van de scheidsrechter.

Gevuld met een hele smerige stof die zo’n stank verspreidt dat je ervan gaat walgen. En als je gaat walgen is er een heel sterke drang om ergens of van iemand ver vandaan te gaan.

De goed gevulde spuitbus als paardenmiddel levert het resultaat op van zes keer anderhalve meter, totaal 9 meter met een extra marge van 15 centimeter. Zoals de afstand van het muurtje op het voetbalveld en dat is wijd en zijd geaccepteerd.

De spuitbus aan de gordel, als safety belt, om ruimte te creëren voor jezelf.

Want als het om je eigen gezondheid gaat, zijn alle middelen geoorloofd. Survival of the smartest!