Interview met nieuwslezer Harmen Siezen

Wethouder Ad Verseput van de gemeente Schouwen-Duiveland staat op een middag in augustus samen met Harmen Siezen aan de voet van het standbeeld van Jacob Cats op de Markt in Brouwershaven.
Cats en Siezen hebben zeker wat gemeen. Ze zijn geboren op Schouwen-Duiveland: Jacob Cats als de dichter des vaderlands, Harmen Siezen als de boodschapper van het Nederlandse volk.
Voor Cats lag de nadruk veelal op praktische levenslessen, vooral zijn gedichten waren didactisch. Siezen bracht op een andere toon de nieuwsfeiten uit het leven van alledag, waaruit bleek dat de lessen van Vadertje Cats niet altijd opgeld deden. Lees verder